Skip to content

Kätting och schacklar

Klassificerade ankringskättingar och schacklar

En klassificerad kätting är en kätting som har tillverkats i enlighet med en viss kravnivå/standard.

Våra kättingar

Vi säljer Aseke®-klassificerade kättingar för ankring och för industrin. Aseke® är ett välkänt globalt företag som har specialiserat sig på tillverkning av ankringskättingar och lyftkättingar av olika material såsom varmförzinkat kolstål samt obehandlat och syrafast stål. Aseke® har tillverkat kättingar i nästan hundra år!
Kättingstorlekar 13-42 mm

Klassificeringar

G40 är den vanligaste klassificeringen för ankringskättingar som håller alldeles utmärkt för de flesta användningsändamålen. Vid vissa objekt krävs dock ännu mer hållbara kättingar. För sådana ändamål har vi Alloy 9415-klassificerade kättingar.
Exempel på användning av Alloy 9415-kätting: om din nuvarande bojkätting är en 19 mm G40, kan du lika bra använda en 16 mm Alloy 9415-kätting, eftersom båda kättingarna har nästan samma användnings-/brotthållfasthet. Fördelen med detta är kättingens låga vikt, vilken innebär att även den mekaniska förslitningen minskar.

Axxas kätting, dvs. Aseke®

Aseke® är ett norskt bolag som grundades 1927. Aseke® tillhör de största kättingtillverkarna i världen och tillverkar också några av de största kättingarna i världen. Största delen av de tillverkade kättingarna är dock 13-42 mm klassificerade kättingar som lämpar sig för ankring och industriändamål. Alla kättingar tillverkas med europeiska helautomatiska maskiner och kvaliteten är jämn också i stora produktionspartier.

Oklassificerade kättingar

Äkta eller inte? I Finland säljer väldigt få företag över huvud taget klassificerade kättingar, och ännu färre säljer klassificerade ankarkättingar. När du ska skaffa en klassificerad kätting är det viktigt att kontrollera vilken tillverkares kätting det är fråga om. Om någon bara har låtit tillverka kättingen någonstans, kan kvaliteten vara vilken som helst. Man köper ju inte heller en bil om man inte vet vilket bilmärke det är fråga om. Certifikatet måste kunna kopplas till den kätting du köper, eftersom det finns oändligt många certifikatkopior. Enbart ett dragtest berättar inte mycket. En kätting som är för hårt härdad klarar visserligen dragtesterna, men när kättingen används i havsvatten finns det en risk för att den går av.

Kätting:

Grade 40, 30m/säck

13mm 300m/pall

16mm 240m/pall

19mm 150m/pall

Alloy 9415:2009, 50m/säck

13mm 300m/pall

16mm 250m/pall

19mm 150m/pall

Luokitellut sakkelit varmuuskertoimella 1/6

20mm 30kpl/låda

22mm 20kpl/låda