Skip to content

Bryggelement

Plastponton brygga

AK Bryggor

För professionellt bruk

Våra bryggor är tillverkade av ett trämaterial som är starkare än normalt och av AK36-pontoner. Bryggelementen levereras installationsklara och installationen kan också skötas via sakkunniga återförsäljare och vattenentreprenörer.
AK-bryggor:
• Pontonerna och bryggorna tillverkas i Finland
• Pontonerna fixeras i bryggans stomme med genomgående bultar (inga delar som rostar i vattnet)
• Flythöjd 550-600 mm
• Bryggans bärförmåga cirka 120 kg/m2
• Låg badhöjd, lämpar sig också för grunda stränder!

Standardmått

2,4×11,3m
3,0×11,3m