Skip to content

Bomflöten

Bomflöte 90 och 110

Förr användes traditionella båtbojar som flöten för bommar. Bojarna har fungerat, men vi upptäckte ändå flera problem med dem. Bojar som är fästa i båtbommen har en svag och utmanande fastsättning, båtbommen är onödigt bred och har en kort livscykel. Vi löste dessa problem med ett bomflöte. Axxas bomflöte har marknadens mest hållbara och enklaste fäste (60×80 mm eller 60×100 mm profiler) och flötets totala bredd är endast 300 mm.
• Bomflöten finns i två storlekar: 90 l och 110 l
• Bomflötena och kollisionsskydden är tillverkade i Finland
• Rotationsgjuten och fylld konstruktion
• Fästet är mångdubbelt starkare jämfört med bojar
• Flötet har en smal profil och tar inte mycket utrymme vid båtplatsen
• Snabb installation (2 bultar)
• Inga delar som rostar i vattnet (längre livslängd)
• Förmånlig fästlösning utan överflödiga ståldelar
• Garanti 5 år

Utgångspunkter för planeringen:
Problemen med båtbojarnas bredd, fästets hållbarhet och det utmanande – för alla irriterande – fästet var utgångspunkterna som ledde till att produktutvecklingen av bomflötena påbörjades. Tack vare produktutvecklingen är bomflötet nu betydligt mer praktiskt än ett bojflöte. Det sparade utrymmet är 26 cm/båtplats jämfört med en boj. Installationen är betydligt snabbare och enklare: bomflötet kan föras in under profilen redan innan det gamla flötet avlägsnas, vilket innebär att bomflötet stöder bommen redan vid installationsskedet och underlättar avlägsnandet av det gamla flötet. När det gamla flötet har avlägsnats, skjuts bomflötet på plats och fästs med två bultar. Det tar högst en minut att installera bomflötet, vilket på folkspråk redan skulle kallas kostnadseffektivt.

Förpackningsstorlekar

90L bomflöte röd/svart 12 & 24st
110L bomflöte röd/svart 12 & 18st