Skip to content

Bojar

Hållbara & underhållsfria

Till våra bojars egenskaper hör ett tjockt material, ett högklassigt fyllnadsämne och framför allt en lufttät konstruktion. (Våra bojar har ett innerrör.)
Axxas boj känns igen på långt håll på reflexmaterialet på bojens skaft, som gör det lättare att hitta bojen i skymning.
Båtbojens länk för förtöjning av båten har placerats så högt som möjligt och finns efter installationen på ca 1 meters höjd över vattenytan.
Den största utmaningen när det gäller båtbojar är att de ska hållas hela över vintern. På vintern är kölden och isen påfrestande för bojen och just på grund av detta är det ytterst viktigt att skaffa en högklassig boj.

Förpackningsstorlekar

75L boja + bojrör 24st
100L boja + bojrör 12st
150L boja + bojrör 12st