Skip to content

Båtbommar

Enkla båtbommar

Hållbara & underhållsfria

Våra bommar består av ett material som är starkare och tjockare än normalt och har planerats för att tåla också hårdare förhållanden.
Bommens konstruktion är svetsad i sin helhet och det finns inga bultförband som försvagar konstruktionen. Bommen har fasta båtringar i båda ändarna, vilka gör förtöjningen lättare för båtföraren.
Bommens gångplattform består av räfflat XSP-stålgaller med tillräckligt bra grepp, eftersom säkerheten är väsentlig vid en brygga.

Bompaket
6 m båtbom med XSP-gångplattform, 90 l bomflöte och kollisionsskydd, länkar och länkbultar
8 m båtbom med XSP-gångplattform, 2 x 90 l bomflöte och kollisionsskydd, länkar och länkbultar

Enkla gångbara båtbommar

Trygga, hållbara & underhållsfria

En enkel gångbar båtbom har en stomme bestående av en stålkonstruktion som är starkare än normalt. Längsgående plankor fungerar som tilläggsstomme.
Tack vare den stabila konstruktionen vrids inte bommen när man går på den. Säkerheten är vår högsta prioritering när det gäller våra gångbara bommar.
Plankorna är fästa med bultar, vilket garanterar en lång underhållsfri livscykel för bommen.

Bompaket
6 m båtbom med XSP-gångplattform, 3 x 90 l bomflöte och 1 x kollisionsskydd, länkar och länkbultar.
8 m båtbom med XSP-gångplattform, 5 x 90 l bomflöte och 1 x kollisionsskydd, länkar och länkbultar.

Gångbara båtbommar

Trygga, hållbara & underhållsfria

Säkerheten på bryggan är viktigaste. Detta gav upphov till idén att utveckla en ny gångbar båtbom för marknaden.
När det gäller vår nya gångbara båtbom har vi uttryckligen fokuserat på en stark stomkonstruktion, hållbarhet och underhållsfrihet. Tack vare den stabila konstruktionen är det lätt och tryggt att gå på båtbommen och bommen ser också stabil och övertygande ut.
Båtbommen har en stomme bestående av en stålkonstruktion som är starkare än normalt. Bommen har också en tilläggskonstruktion bestående av längsgående plankor och en 3,6 m lång bryggponton AK36.
Plankorna och pontonen har fästs i båtbommen med bultar genom stålstommen. Bommarna levereras installationsklara till objektet.

Bompaket
8/10 m båtbom med AK-36-ponton, länkar och länkbultar. Bommens bärighet ca 800 kg.
12 m båtbom med 2 x AK-36-pontoner, länkar och länkbultar. Bommens bärighet ca 1 700 kg.
Våra sakkunniga försäljare hjälper dig gärna att välja rätt produkter. Fråga oss!